Medya Satın Alma

MEDYA SATIN ALMA

Dijital medya planlama kurumların ihtiyaçları ve belirledikleri hedef kitle doğrultusunda yapılan tüm internet ve dijital dünya uygulamalarını kapsamaktadır. Dijital medya planlaması web sitesi üretiminden, mail pazarlamasına, sosyal medya yönetim planından, tüm faaliyetlerinin raporlanması ve iyileştirilmesi çalışmalarını da kapsar. Ürün veya hizmetleriniz için yapılacak planlama, reklam, pazarlama ve tutundurma faaliyetleriniz için doğru yatırımları yapabilmenizi mümkün kılar.

Bununla birlikte teknoloji ile birlikte hayatımıza giren dijital pazarlama araçlarının özellikleri, geleneksel pazarlama araçlarından oldukça farklıdır. Küçük bütçeler ile mucizevi etkiler elde edilebileceği gibi, çok ciddi harcamalarla hiçbir sonuç elde edilemediği de görülmektedir. Bu durum; dijital medya pazarlama araçlarının deneyim gerektiren kompleks yapısından kaynaklanır ki, biz size bu noktada etkin destek veriyor ve satın alma işlemlerini planlamaya odaklayarak, en uygun bütçeler ile doğru sonuçlara ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

Dijital medya dünyasında kaybolmak, sektör profesyoneli olmayanlar için normaldir. Bu ortamda hem teknik konularda, hem de reklam ve pazarlama standartları alanında bilgi ve deneyim sahibi olmanız gerekir. Aksi halde neyi, nasıl planlayacağınızı bilemeyeceğiniz gibi, hangi aracı kullanmanız gerektiğini de tespit edemeyebilirsiniz. Ürün veya hizmetlerinizin en uygun şekilde pazarlanması için gerekli olan planlamanın, sektör standartlarında yapılabilmesi ve satın alma süreçlerinizin en iyi şekilde planlanabilmesi için yanınızdayız.

Reklam ve tanıtım çalışmaları içinde medya bütçeleri en önemli harcama kalemini oluşturmaktadır. Bu sebeple hedefimiz, medya satın alımında en avantajlı maliyetleri yaratabilmek ve müşterilerimiz için alternatifli bütçeler üretebilmektir. Tüm mecralarda en uygun maliyetleri yakalama çabamızı özellikle önceden satın alınması yapılmış olan bazı ulusal/yerel televizyon ve radyo kanalları ile gerçekleştirmekteyiz.

TELEVİZYON

Birincil mecra olarak Kabul edilen televizyon, müşterimize sunduğumuz medya planları içinde ağırlıklı yer tutmaktadır. Türkiye’de Kablo Tv-DigiTurk-Anten yayını ile izleyiciye ulaşan televizyonlarda pazarlama hedeflerimize yönelik medya planları oluşturmaktayız. Prodüksiyon ve satın alma maliyetlerini minimalize etmekteyiz. Bütçeleri verimli kullanmak adına, reklam filmi prodüksiyonları ile sınırlı kalmayıp, medya stratejimizi destekleyici advertorial ve sponsorluk çalışmaları da yapmaktayız.

Reklam filmi prodüksiyonlarından, amaçlar doğrultusunda, televizyonlardan başka, sinemalarda da faydanılmaktadır. Prodüksiyondaki kalite bize sinema gibi alternative mecraları da kullanılabilme gücü vermektedir.

RADYO

Teknolojik hiçbir gelişme radyoyu yok edemedi. Sebep ister trafik olsun, ister radyo dinleme zevki, kemikleşmiş radyo dinleme alışkanlığı asla değişmeyecektir. Herkese veya sadece istediğimiz hedef kitleye aynı anda ve en hızlı ulaşmanın yolu radyodur. Düşüş prodüksiyon maliyetleri ve zamandan kazandıran radyo, hedeflerimiz doğrultusunda bizi tüketiciyle buluşturacaktır.

GAZETE VE DERGİ

Gazete günü yakalamanın en hızlı yoludur. Diğer mecraların artan bütçe paylarına rağmen gazette vazgeçilmez mecra olmaya devam etektedir. Gazete, bölgesel ve ulusal çalışmaya imkan vermekte, geniş erişim sağlayabilmektedir. Etkisini hemen görebildiğimiz, reklam prodüksiyonu için diğer mecralara gore çok daha kısa sure gereken gazette, anlatmak istediklerimizi uzun metinlerle sunmaya, tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik çalışmalara imkan vermektedir. Promosyon, kupon ve insert çalışmaları, Pazarlama stratejimizle parallel olarak yürütüldüğünde diğer mecralara gore oldukça etkindir.

Uzun vadeli hazırlanan medya planlama stratejileri için silahımız dergilerdir. Bir dergi ilk alıcısından sonra, ortalama 10 kişi tarafından daha okunmaktadır. Bugün akla gelebilecek her sektörle ilgili özel bir dergi bulunmaktadır. Sektörel dergiler ulaşmak istediğimiz hedef kitle için nokta atış yapabileceğimiz en önemli araçtır. Dergi reklamının tüketim süresi diğer mecralara gore daha uzundur. Amacımız kim olduğumuzu ve nasıl göründüğümüzü anlatmaksa, bırakalım dergiler bize sayfalarını açsın.

AÇIKHAVA

Açıkhava reklamcılığı bugün ilan panolarından, bina cephelerine, toplu taşıma araçlarından, megaboardlara kadar birçok yeri kaplamaktadır. Bunun sebebi, diğer mecralar içinde açıkhava reklamlarının, bin kişiye ulaşma maliyetinde, ortalamanın oldukça altında kalmasıdır. Açıkhava reklamcılığında teknolojinin sunduğu tüm imkanlar ile yaratıcılık sınırları denenmektedir.

Amacımıza hizmet eden her alan bizim için potansiyel bir iletişim ve reklam aracı olacaktır.