Medya Planlama

Medya Planlama

Reklamcılar tarafından,  mesajın hedeflenen kitleye ulaştırılması için medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğine dair programlama yapmaya medya planlaması denir.  Bu medya planlamasında öncelik, pazarlama ve reklamdır. Hedeflenen amaçlara ulaşmak için,  medyanın bizlere nasıl yararlı olacağını belirlemek, planlamanın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli unsurlardandır. Medya planlaması yaparken,  dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle,  verilmesi beklenen mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Öncelikle anahtar mesajlar, daha sonra ise hedef kitle belirlenir ve planlamaya öyle geçilir.

Medya Planlaması sırasında, cevabını net bildiğiniz belirli soru kalıpları olmalıdır.

 

Örnek verecek olursak,

 

•        Vermek istediğiniz ana mesaj nedir?

•        Hedef kitleniz kimdir? Hedef kitlenin doğru belirlendiğinden emin misiniz?

•        Hedef kitleye hangi medya aracılığı ile ulaşabilirim?

•        Zaman planlaması hazır mı?

•        Bütçeniz hedeflediğiniz plana uygun mu?

 

Medya planlamasının, içerik ve programlama kısmında konuya hakim, tecrübeli, medya ve iletişim konusunda içerik planlamasının her aşamasında nasıl adım atması gerektiğini bilen ve şartları bilinçli şekilde düzenleyen kişiye ise medya planlama uzmanı denir. Medya planlama uzmanı, yukarıda belirttiğimiz, cevabının bilinmesi gereken soruları, analiz ederken durum değerlendirme ve çözüm üretme konusunda bilinçli olmalıdır. Medya planlama uzmanı belirlenen medya planını uygularken 6 basamaktan yardım alabilir.

 

1.       Analiz ( Ürün)

Yürüttüğü planlama doğrultusunda, ürünün özellikleri,  yaşantımızda hangi alanlarda kullanılır, önemi nedir gibi sorulara cevap verebilmesi gerekir.  Medya planlama uzmanı tarafından pazardaki yeri araştırılmalıdır.

2.       Kitle ( Hedef ) Tespitinin Doğru Yapılması

Hangi kitleye hitap edeceğini bilmek, belirlemek ürünün verimliliğini arttırmak açısından önemlidir. Ürün özellikleri ile hedef kitle özellikleri birbiriyle uyuşmalıdır.

3.       Medya Araç Tercihi

Kitleye mesajı doğrudan ulaştıracak olan medya aracını seçme basamağıdır. Medya planlamasının en kilit noktalarından biridir.

4.       Oran Analizi

Planlamanın aktif edilmesinden itibaren belirli aralıklarla, analiz çalışmaları yapılmalıdır

5.       Bütçe Değerlendirmesi

Planlamanın medya araçlarıyla sunulduktan sonraki başarı oranı ile bütçe karşılaştırılır. Medya planlaması hedeflenen doğrultuda götürülüyorsa verimlilik esastır.

6.       Değerlendirme

7.

Yapılan medya planlamasının, medya planlama uzmanı tarafından değerlendirildiği son aşamadır. Planlama boyunca yapılan bütün analiz ve raporlamalar birleştirilerek kuruma değerlendirme verisi sunulur.